en

Domy a lidé

Začátek stezky Podvesná XV 1469
První objekt Zora Morýsová
1946
MHD: Podvesná XVI (BUS 38)

Koncepce Zlínského architektonického manuálu se od samého vzniku zaměřuje na mapování architektonicky významných staveb či urbanistických celků a zároveň na představování historických událostí a dobových kontextů, které významně ovlivnily podobu města. První stezkou vybočující z popisu vybraných budov se stala trasa věnující se fenoménu mladých mužů a žen, která ukazuje každodenní pobyt mladých zaměstnanců firmy Baťa v pevně organizovaném systému. 
 
Trasa Domy a lidé se zaměřuje na osudy rodin, mužů a žen, jejichž životy přerušily události 2. světové války. Až na výjimky jsou tito lidé neznámí a zastávají roli „obyčejného člověka“, kterého lze jen těžko srovnat s úspěšnými selfmademany a podnikateli, na něž byl Zlín ve svém rozpuku bohatý. 
 
Dramatické osudy židovských obyvatel ukazuje například dvojice Karel Sperber a Erich Posner, kteří pracovali jako lékaři ve zlínské nemocnici. Další skupinu tvoří odbojáři ze španělské války nebo parašutisté z Velké Británie. K nejznámějším osobnostem patří bezesporu pilot Jindřich Brouček, který zemřel při letecké havárii spolu s Tomášem Baťou. Jeho životní dráha je však bohatší a zázemí složitější.
 
Trasa staví budovy, v nichž vybraní lidé žili, do pozadí. V každém z hesel se otevírá samostatné téma, které je pro Zlín nebo konkrétního člověka specifické. V prostředí malého průmyslového města je také nevyhnutelné, že se některé osudy protnuly před válkou nebo během ní.  
 
Autorem stezky je historik Martin Marek ze Státního okresního archivu ve Zlíně.