en

Gottwaldov II.

Začátek stezky Nad Ovčírnou
První objekt Svobodárna žen (dům svobodných matek)
Jiří Šochman, Antonín Sporek, Průmyslové stavby, Centroprojekt, Adolf Formánek, Jiří Jenerál
MHD: Památník T. Bati (BUS 53)

Trasa Gottwaldov II je věnována bytovým stavbám, které byly postaveny mezi lety 1948 až 1989. Doplňuje stávající trasu Gottwaldov I. zaměřenou na veřejné a reprezentativní budovy ze stejného období. Po úspěšné dvouletce, z které pochází například tříetážové domy na Obecinách od Vladimíra Karfíka nebo Morýsovy a věžové domy od Miroslava Drofy ve východní části města se následující etapa vyznačuje mnohými rozdíly. Ty jsou dané především zestátním stavebního průmyslu a vznikem Stavoprojektů, které jsou vedeny architektem Karlem Janů, ale také bývalým baťovským architektem Jiřím Voženílkem. Jeho architektonické realizace završuje Kolektivní dům postavený v centru města na pozemcích vily Jana Antonína Bati.  V roce 1951 vzniká první typizační sborník, který vydává Studijní a typizační ústav. Příkladem je nárožní dům T13/52 na rohu ulice třídy Tomáše Bati a Lorencově, která sice vychází ze sborníků, kvůli přizpůsobení budovy stanovišti se jedná o atypickou verzi. Z konce 50. let pochází také experimentální projekty panelových domů. Jedním z nejvydařenějších je obytný dům na Stalinově třídě (dnes třída Tomáše Bati), který byl součástí kulturního komplexu Družba. Samostatnou kapitolou jsou potom velkokapacitní stavby budované pro zaměstnance zdejší podniků. Příkladem je svobodárna žen (dům svobodných matek), který nechal národní podnik Svit postavit pro svobodné ženy, matky a vdovy ve čtvrti Nad Ovčírnou, aby vyřešil jejich špatnou bytovou situaci. Dítětem 60. let je potom deskový velkokapacitní dům na Vodní ulici, který navrhl architekt Jan Palacký.

Trasa bude postupně doplňována o nové budovy a urbanistické celky.