en

Zlín duchovní

Začátek stezky Štefánikova 3018
První objekt Evangelický kostel
Vladimír Karfík, 1937
MHD: Slovenská (TROL 1, 3, 9, 11, 12, 13, BUS 90)
Audionahrávka

Stezka představí zásadní stavby reprezentující sakrální architekturu města Zlín. Kromě kostela sv. Filipa a Jakuba, s nímž je spojena nejstarší etapa vývoje města, je pozornost věnovaná také evangelickému kostelu, který byl podle plánů baťovského architekta Vladimíra Karfíka situován v nově budované čtvrti Díly. Trasa pokračuje výjimečným objektem kaple sv. Václava na Kudlově, v níž František Lýdie Gahura spojuje zahraniční inspirace s principy baťovské architektury. Dosud nepříliš zmapovanou stavbou je klášter kongregace sester III. řádu sv. Františka vzdálený jen několik metrů od kostela sv. Filipa a Jakuba. Jedná se o důležitou realizaci architekta Miroslava Lorence, který je autorem důležitých městotvorných budov ve Zlíně. Poslední zastávkou je Lesní hřbitov, který je dodnes vynikající ukázkou této progresivní koncepce pohřbívání. Autorem trasy Zlín duchovní je historik David Valůšek, který se kromě architektonického popisu významně zabývá kontextuálními dobovými událostmi, které vedly ke stavbě jednotlivých objektů. Díky tomu se otevírá na Zlín a jeho duchovní cestu nový pohled.