en

Josef Jarcovják


Datum narození 17. září 1891 Slušovice
Literatura
  • Kamila Nečasová , Magazín Zlín, 2014, s. 30
  • E. M., Zlín, Zlín, Zlín 1941, s. 7

Josef Jarcovják pracoval ve Zlíně jako stavitel a tesařský mistr, soudní znalec a odhadce. Patřil ke skupině prosperujících podnikatelů, majitelů stavebních firem, jako byli Ferdinand Sedláček, Bohumil Zámečník, Josef Jandásek nebo Josef Winkler. Podobně jako oni realizoval v prvních desetiletích minulého století ve Zlíně a blízkém okolí budovy podle projektů architektů, jako byli například František Lýdie Gahura, Bohumír Čermák nebo Miroslav Lorenc.

Josef Jarcovják se narodil v roce 1891 ve Slušovicích do početné rodiny domkaře z Kašavy. Praxí prošel nejdříve u stavitele Rudolfa Londýna ze Vsetína, později odešel na Slovensko do Žiliny a Turčanského Svatého Martina.

Vystudoval průmyslovou školu v Brně, kterou zakončil stavitelskými a tesařskými zkouškami. Ještě před absolvováním působil jako asistent stavbyvedoucího, kreslič a projektant u dalších stavebních firem na Moravě i na Slovensku, mimo jiné i v závodech Baťa a.s. ve Zlíně. V roce 1919 se oženil s dcerou posledního zlínského sládka Marií Janáčkovou a zároveň se stal společníkem ve firmě Josefa Winklera, kde pracoval další tři roky.

Poté se osamostatnil, začal s vlastním podnikáním a využil čilého stavebního boomu, který provázel Zlín dvacátých a třicátých let. Článek „Jubileum stavitelského podnikatele“ z roku 1941, který uveřejnily podnikové noviny firmy Baťa při příležitosti Jarcovjákových padesátin, vypočítává stavitelovy realizace na Zlínsku na „dvě stě rodinných, činžovních a obchodních domů, průmyslových podniků, dílen, tělocvičných ústavů, škol, kostelů a veřejných budov“.

Ve 40. letech má Jarcovjákův závod také pobočky ve Slušovicích, Ilavě a Púchově. V průběhu válečných let se stavební aktivity ve Zlíně pozastavily, částečně fungovaly ještě pobočky na Slovensku. Po válce však byl závod Josefa Jarcovjáka znárodněn a firma, která měla v roce 1938 šedesát osm zaměstnanců, ukončila činnost.

Firma stála za stavebním provedením budovy masny a uzenářství pro Eduarda Červinku (1931) na náměstí Míru, domu „Marianum“ kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, bloku domů na ulici Soudní, školy v Jaroslavicích (1929) a dalších městských domů ve středu města. Podle vlastních plánů stavitele vznikla v roce 1921 soukromá rodinná vila Josefa Jarcovjáka na ulici Kvítková.