en

Garáže

Datace 1935
Kód Z2
Adresa Vysoká, Zlín
MHD MHD: Na Vyhlídce (TROL 4, 5)
GPS 49.2194544N, 17.6567347E
Audionahrávka

Při koncipování firemních obytných čtvrtí byly garáže situovány převážně u vybraných jednodomků, které byly primárně určené střednímu a vyššímu managementu. Vlastnictví auta bylo spojováno s podnikavostí a schopností nacházet obchodní příležitosti, vzorem se stala Amerika s rozvinutou dopravní sítí. Automobil neměl podle Tomáše Bati sloužit k zábavě, ale vést k poznání mechanické síly, k ocenění strojů a jejich využití. Už od konce 20. let a hlavně ve 30. letech nacházíme ve Zlíně místa s velkokapacitními garážemi. Postupně se staly součástí firemních čtvrtí, byly vestavovány mezi standardizované domky podle možností terénu. V ročence firmy Baťa z roku 1940 najdeme statistiku baťovského bydlení s informacemi o počtu realizovaných firemních domků a garáží. V roce 1939 se v zahradních čtvrtích nacházelo 1446 dvojdomků (71 %), 60 velkých a 289 menších jednodomků (17 %), 230 čtyřdomků (11 %) a 23 svobodáren (1 %). Statistika také uvádí, že díky rozvoji automobilismu bylo ve čtvrtích k dispozici 236 garáží.
Na ulici Vysoká ve čtvrti Letná je i dnes dochovaná jedna z původních garáží postavených v roce 1935. Tento jednoduchý kubický objekt umístěný mezi dvě budovy svobodáren má rovnou dřevěnou střechu a betonovou dlažbu. Do každé garáže vedou dvoukřídlá dřevěná vrata. Jednotlivé boxy byly rozděleny dřevěnou příčkou. I přesto, že garáže fungovaly jako jednoduché utilitární objekty, dodržovaly architektonické zásady uplatňované při výstavbě firemních čtvrtí – použití lícového cihlového zdiva, výrazná betonová atika a světle natřené rámové dveře s tmavou lamelovou výplní. Dochované garáže na ulici Vysoká byly určené pro 12 vozidel (šest boxů ve dvou řadách), celkové náklady na tuto stavbu činily 26 412 Kčs.
Uvnitř dělnických čtvrtí budovaných firmou Baťa ve Zlíně dodnes nalezneme původní garáže, které slouží zamýšlenému účelu. Některé byly přistavovány a jejich původní podoba probleskuje jen v náznacích, mnohé z původních garáží už dnes neexistují, protože byly nahrazeny novými objekty stejné funkce i obytnými stavbami. Podobný osud potkal například velkokapacitní třípodlažní garáže z roku 1926, které stály na ulici Malenovská a sloužily k parkování továrních aut i soukromých osobních vozů. Tento objekt byl zbourán v roce 2002 a na jeho místě vznikla nová budova Centra polymerních systémů spravovaná Univerzitou Tomáše Bati.