en

Záložna

Datace 1891–1892
Architekti/ky Dominik Fey, Josef Drahoš
Kód Z1
Adresa náměstí Míru 174, Zlín
GPS 49.2264581N, 17.6681475E
Audionahrávka
V roce 1896 byl osloven architekt Dominik Fey, aby vypracoval plány pro zlínskou Občanskou záložnu, první peněžní ústav ve městě, mezi jehož členy patřili významné kulturní a podnikatelské osobnosti, jako například František Bartoš nebo Tomáš Baťa. Ve stejném roce nakonec připravuje Fey i návrh nové budovy měšťanské školy. Pro mladého architekta jsou tyto zakázky možností, jak na sebe v kraji upozornit. Díky úspěšně dokončeným realizacím se jeho architektonická kancelář etabluje a Fey se postupně stává jedním z nejvyhledávanějších architektů projektujících nejčastěji veřejné stavby v, dobově vyhledávaném, historizujícím stylu.
Zlínské budovy můžeme chápat jako symboly novodobého rozvoje města na přelomu století. Po předchozí stagnaci se na konci 19. století na malém městě venkovského charakteru objevují městské domy, které svou formou a okázalostí vyčnívají nad okolní zástavbu. Obě dvě stavby, vzdálené od sebe jen několik desítek metrů, nakonec změnily tvář centra a dodnes připomínají historii Zlína v době před stavební expanzí firmy Baťa.
Občanská záložna byla ustanovena v roce 1869, aby podporovala menší podnikatele, rolníky a stavební ruch a následně i místní spolky, vzdělávací a kulturní kroužky. Podobně jako ostatní záložny a spořitelny v jiných městech se zlínský ústav stal kromě poskytovatele finančních služeb i hybatelem českého podnikání a emancipačních aktivit a také organizátorem společenského života ve městě. Areál Občanské záložny se nacházel na historických parcelách spojujících náměstí Míru (dříve Masarykovo náměstí) s ulicí Dlouhou. Byl složen z několika nesourodých traktů vystavěných ve dvou etapách.
Starší třípodlažní budova vznikla v letech 1891–1892 podle návrhu architekta Josefa Drahoše. V této části byl později hotel, v pokojích orientovaných do náměstí byly kanceláře a herna s čítárnou. Místem pro setkávání se stal sál s galerií, kde se odehrávaly nejrůznější společenské akce, scházeli se tu lidé z místních spolků, konaly se zde kulturní a společenské události, hostovaly zde divadelní soubory z Brna, Prahy nebo Olomouce.
Druhá, reprezentativnější část Občanské záložny postavená Dominikem Feyem ve druhé fázi v neorenesančním stylu byla dokončena v roce 1896 na místě původního hostince. I v nové budově bylo zázemí restaurace s kavárnou, pokoje k pronájmu a byt hostinského. Dvoupodlažní objekt nese charakteristické znaky české neorenesance: okna lemují zdobné pilastry, jednotlivá patra jsou oddělena římsami vyplněnými menšími pilastry a výmalbou. Dům zakončuje atika s trojicí dekorativních štítů.
Záložna byla v průběhu let několikrát dostavována, v roce 1924 byl například ve dvoře zřízen provizorní fotoateliér připojený ke stávajícímu sálu. O dva roky později vznikly také další hostinské budovy s celkem 16 pokoji. Postupné rozrůstání areálu Záložny vedlo k vytvoření srostlice, v níž souběžně fungovalo několik provozů – restaurace, kavárna, prodejny, kino.
Po roce 1948 ztratil spolek Občanské záložny svoji funkci, její majetek byl zestátněn. Správu budovy převzal státní podnik Restaurace a jídelny. Nadále zde byla k dispozici restaurace a Kino Oko, reprezentativnost prostorů však postupně upadala. Po roce 1989 sice budova chátrala dál, restaurační zařízení ale bylo v provozu přes celá 90. léta a zůstalo zapsáno ve vzpomínkách mnoha místních obyvatel.
Fyzická i morální devastace jednoho z nejreprezentativnějších domů předbaťovského Zlína pokračovala. Přesto když se v roce 2006, v souvislosti s výstavbou nového obchodního komplexu v centu města, začalo mluvit o asanaci, vyvolala tato zpráva rozporuplné reakce. Na jedné straně stála možnost úplné demolice, na druhé straně potom snaha o zachování budov a detailů za využití zachované plánové i fotografické dokumentace. Nakonec bylo rozhodnuto, že se zakonzervuje originální fasáda. Aktuální majitelé vyhověli podmínce zadané městem a historická fasáda se stala součástí projektu nového obchodního centra, původní domy byly asanovány. Komplex Zlaté jablko byl na náměstí Míru dokončen v roce 2009. Jeho autorem je architekt Svatopluk Sládeček z kanceláře NEW WORK.