en

Školka Na Vyhlídce

Datace 1931
Kód Z2
Adresa Na Vyhlídce 1016, Zlín
MHD MHD: Na Vyhlídce (TROL 4, 5)
GPS 49.2186475N, 17.6565900E
Audionahrávka
Dům v ulici Na Vyhlídce, který už od roku 1931 slouží jako mateřská škola, objemově připomíná standardizovaný typ jednodomku, který obvykle užívala jedna rodina výše postavených zaměstnanců firmy Baťa. Dům se nachází za pásem svobodáren na východním okraji čtvrti Letná. Společně se školou, kterou ve stejné době projektoval architekt Miroslav Lorenc, mělo být zařízení určeno pro děti z rodin žijících v nově vybudované obytné čtvrti. Objekt se stal součástí občanské vybavenosti. Vedle vzdělávacích zařízení byly na Letné i v dalších baťovských čtvrtích umístěny také obchody, hřiště nebo společné prádelny. Pro tyto účely byly často adaptovány běžné typové dělnické domky. Z archivních materiálů je známé, že před vznikem školky Na Vyhlídce se pro tyto účely využíval čtyřdomek na ulici Kotěrova. Podobně jako typové obytné domky projektované firmou Baťa navrhl stavbu tým Stavebního oddělení, tehdy vedeného Františkem Lýdií Gahurou.
Plány na vybudování nové školky v ulici Na Vyhlídce pocházejí ze září roku 1931. Přízemí nabízelo dvě učebny, šatnu, dvě předsíně s další šatnou a jednou toaletou. Dvouramenné schodiště ve tvaru U zasazené proti vstupu z ulice Na Vyhlídce vedlo do druhého podlaží, kde se nacházela třetí učebna, herna a byt pro učitele. Na východní straně byla projektována zděná veranda se vstupem do zahrady. V roce 1959 proběhla generální oprava školky, během které byl byt nahrazen novou třídou, došlo také k modernizaci koupelny a vnitřního vybavení. V roce 1965 byla východní strana doplněna o přístavbu vyhrazenou pro kuchyň se spíží. Objekt měl poté dva vchody, západní sloužil jako hlavní a druhý, orientovaný na jižní stranu, jako hospodářský s návazností na kuchyni. V této době měla školka sloužit pro 60 dětí, proto se také zvětšila okolní zahrada. Autorem projektu byla stavební kancelář Centroprojekt.
Mnohé z původních objektů občanské vybavenosti dávno ztratily svou původní funkci nebo již neexistují, ustoupily pozdější zástavbě a na jejich místě bychom dnes našli supermarkety, obytné domy nebo komerční objekty. Mateřská škola Na Vyhlídce je jedním z mála objektů občanské vybavenosti v obytných čtvrtích, které stále slouží původnímu účelu, na rozdíl od obchodu, který fungoval od 30. let na protější straně ulice. Základní hmota budovy s přístavbou a s přiléhající zahradou zůstala zachována, školka není zateplená, ale má vyměněná okna. Interiéry jsou adaptovány pro aktuální potřeby školky a kuchyně stále funguje.