en

Mostní

Datace 20
Kód Z2
Adresa Mostní, Zlín
MHD MHD: Na Vyhlídce (TROL 4, 5) Letná škola (TROL 4, 5) Topolová (TROL 4, 5) Randýskové (TROL 4, 5)
GPS 49.2186831N, 17.6502711E
Audionahrávka
V roce 1915 oslovil Tomáš Baťa architekta Jana Kotěru k vytvoření návrhu na regulační plán první dělnické čtvrti ve Zlíně. Jižně od továrního areálu, ve svažitém terénu vznikla čtvrť Letná, experimentální kolonie firemních dělnických domků. Kotěrův plán určil první ulice, které byly v   průběhu dvacátých a začátkem třicátých let obestavěny jednodomky, řadovými domky, čtyřdomky s   mansardovou střechou, omítanými i   neomítanými čtyřdomky s   rovnou střechou. Mnohé z   těchto raných typů už dnes na Letné nenajdeme, některé byly strženy z   důvodů pozdější výstavby, jiné byly zasaženy bombardováním v roce 1944. Prvními ulicemi byly Zahradnická, Antonínova, Kotěrova a Mostní. Kotěrův plán dále rozpracoval jeho žák František. L  . Gahura, který v   roce 1921 připravuje regulační plán města Zlína a   doplňuje nové ulice ve čtvrti Letná.
Ulice Mostní je jednou z hlavních cest protínajících Letnou, je lemována zejména neomítanými čtyřdomky s rovnou střechou. Jedná se o   budovy se čtyřmi bytovými jednotkami a rozměry 17 x 9 metrů. Vystavět tento typ domu v kopcovitém terénu znamenalo vyrovnat se s   výškovými rozdíly. Na začátku ulice Mostní jsou domy osazeny do uličních řad svou delší frontou rovnoběžně s   uliční osou. Podobné řešení však bylo nákladné a   stavebně složité. Stavební oddělení firmy Baťa včele s Františkem L. Gahurou se snažilo o   zefektivnění a   zlevnění výstavby. Architekt Gahura se proto rozhodl orientovat domy po vrstevnici rostlého terénu. Domy jsou natočeny a   jejich pozici vůči ulici určuje pouze jeden roh domu. Tento ryze praktický princip přinesl ekonomické, estetické i technické výhody. Přirozená forma terénu nebyla narušena, hmota domu byla osazena vodorovně, každý domek byl situován samostatně podle terénní situace. Každá část ulice má díky takovému postupu i   přes použití stejných objemů domů rozdílný charakter a nepůsobí jednotvárně, mezi čtyřtdomky se díky tomu vytváří příjemná zákoutí. Později byl stejný způsob natočení domků vůči ulici využít i   v   dalších čtvrtích jako je například Zálešná či Podvesná. Terén obou čtvrtí u řeky je téměř v   rovině, cílem pootočení domů zde bylo vytvoření pocitově větších meziprostorů.
V roce 2016 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce ulice Mostní. Ulice byla rozšířena o   75 cm, cesta je dvoupruhová, byl vyměněn povrch z   čedičových kostek za asfalt, na jedné straně byl vybudován chodník a křižovatky jsou kvůli zpomalení provozu vyvýšené. Rekonstrukcí se sice zkvalitnily komunikace a cesty, zároveň se ale změnil původní charakter ulice, ve které už nyní nenajdeme vzrostlé stromy.