en

Nouzový domek o 12 obytných kuchyních

Datace –1925
Kód Z2
Adresa třída Tomáše Bati 827, Zlín
MHD MHD: Zahradnická (TROL 2, 3, 6, 10, 11; BUS 70)
GPS 49.2202797N, 17.6449842E

V průběhu 20. let minulého století se čtvrť Letná rozrůstala o nové typy domků pro zaměstnance firmy. Nedostatek bytů či pokojů k pronájmu byl však stále palčivým problémem pro celé expandující město, mezi jehož obyvatele patřila i místní chudina. Pro potřeby městské chudiny nechala firma Baťa na svých pozemcích postavit samostatný jednopatrový dům. Je příkladem sociálního ubytování, který vybočuje z firemní výstavby, a zároveň dokládá snahu firmy zajistit důstojné podmínky nejen zaměstnancům.

Plány dvoupodlažního domku na rozhraní ulic Topolová a třídy Tomáše Bati (dříve ul. Malenovské) jsou datovány rokem 1925, na situačním plánu je podepsán zlínský stavitel Bohumil Zámečník. Stavba byla zahájena v červenci a dokončena začátkem listopadu 1925. Jednoduchý obdélníkový dům je objemově blízký prvním omítaným čtyřdomkům z východního okraje Letné.

Dům pro přechodné bydlení o půdorysu 15,7 × 9,15 m byl rovněž omítaný, střechu z dřevocementu zakončuje předstupující římsa. V každém poschodí bylo umístěno šest obytných kuchyní. Všechny kuchyně byly přístupné zvenku, do prvního poschodí se vstupovalo přes dřevěné pavlače, které byly po obou podélných stranách stavení. Hygienický standard nedosahoval úrovně firemních domků, obyvatelé využívali dvojici záchodů umístěných na cementové žumpě na zahradě. Dodatečně byla vybudována studna a celý pozemek byl oplocen.

Začátkem roku 1936 se funkce obecního chudobince mění. Městské zastupitelstvo schvaluje adaptaci domku na nový poštovní úřad Zlín III. Otevřen byl v létě stejného roku a měl sloužit obyvatelům Prštného, Louk nad Dřevnicí, západní Letné a Strhance. Na základě ofertního řízení, kdy měli místní stavitelé a zedničtí mistři vyhotovit finanční nabídku, byl vybrán stavitel Josef Jandásek.

Z trojice dveří směrem k hlavní ulici zůstaly jen jedny, ostatní okenní otvory byly přestavěny. Na okraj fasády prvního patra přibyl nápis Poštovní úřad. V polovině přízemí byly místnosti pošty, horní patro sloužilo jako samostatná bytová jednotka o dvou pokojích a kuchyni s lázní. V přízemí se vedle úřadovny nacházela také čekárna, místnost s palivem, sklad balíků a samostatná telefonní cela. Pro potřeby nového úřadu byly do oken zabudovány nůžkové posuvné mříže. Druhá půlka budovy i nadále sloužila k ubytovacím účelům.

Pošta fungovala na okraji Letné s největší pravděpodobností až do 80. let. V roce 1984 využívala prostor Okresní správa spojů, počátkem 90. let zde mělo kancelář JZD. Dnes je dům vyhrazený opět pouze pro bydlení. Byla vyměněna okna a většinu dveří doplňují naddimenzované přístřešky, dochovala se fasáda i střešní římsa připomínající původní účel budovy.

LŠ