en

Nouzový domek o 12 obytných kuchyních

Datace –1925
Kód Z2
Adresa třída Tomáše Bati 827, Zlín
MHD MHD: Zahradnická (TROL 2, 3, 6, 10, 11; BUS 70)
GPS 49.2202797N, 17.6449842E

V průběhu 20. let minulého století se čtvrť Letná rozrůstala o nové typy domků pro zaměstnance firmy. Nedostatek bytů či pokojů k pronájmu byl však stále palčivým problémem pro celé rozrůstající se město mezi jehož obyvatele patřila i místní chudina. Právě pro tuto skupinu obyvatel nechala firma Baťa na svých pozemcích postavit samostatný jednopatrový dům. Jedná se o jeden z příkladů sociálního ubytování, které vybočuje z firemní výstavby a zároveň dokládá snahu firmy zajistit důstojné podmínky nejen svým spolupracovníkům.
Plány jednopatrového domku na rozhraní ulic Topolová a třídy Tomáše Bati (dříve ul. Malenovské) jsou datovány rokem 1925, na situačním plánu je podepsán zlínský stavitel Bohumil Zámečník. Stavba byla zahájena v červenci a dokončena začátkem listopadu 1925. Jednoduchý obdélníkový dům je objemově blízký prvním omítaným čtyřdomkům, které byly stavěny na východním okraji Letné. Dům pro přechodné bydlení o půdorysu 15,7m x 9,15m byl rovněž omítaný, střecha z dřevocementu zakončuje předstupující římsa. Do každého poschodí bylo umístěno šest obytných kuchyní. Všechny kuchyně byly přístupny z venku, do prvního poschodí se vstupovalo skrz dřevěné pavlače, které byly po obou podélných stranách stavení.
Začátkem roku 1936 se funkce obecního chudobince mění, městské zastupitelstvo schvaluje adaptaci domku na nový poštovní úřad Zlín III. Otevřen byl v létě stejného roku a měl sloužit obyvatelům Prštného, Louk nad Dřevnicí, západní Letné a Strhance. Na základě ofertního řízení, kdy měli místní stavitelé a zedničtí mistři vyhotovit finanční nabídku, byl vybrán stavitel Josef Jandásek. Z trojice dveří směrem k hlavní ulici zůstaly jen jedny, zbytek okenních otvorů bylo přestavěn. Na okraji fasády prvního patra byl opatřen nápisem Poštovní úřad, do oken v přízemí byly zabudovány Místnosti pošty byly umístěny v půlce přízemí budovy, horní patro sloužilo jako samostatná bytová jednotka o dvou pokojích a kuchyni s lázní. V přízemí byla vedle úřadovny také čekárna, místnost s palivem, sklad balíků a samostatná telefonní cela. Pro potřeby nového úřadu byly do oken zabudovány nůžkové posuvné mříže. Druhá půlka budovy sloužila i nadále k ubytovacím účelům.
Pošta fungovala na okraji Letné s největší pravděpodobností až do 80. let, v roce 1984 využívala prostor Okresní správa spojů, z kraje 90. let zde mělo kancelář JZD. Dnes slouží dům pouze k bydlení, ač byly vyměněny okna a většinu dveří doplňují naddimenzované přístřešky, je zachovalá fasáda i střešní římsa připomínající původní účel budovy.