en

Spoločenský dům v Baťovanoch

Datace 1939 (P)
Kód Z17
GPS 48.626020689399695, 18.373055912516772

 

Spoločenský dom bol jednou z prvých stavieb, ktoré sa v Baťovanoch začali realizovať spolu s fabrickými budovami a prvými dvojdomkami. Dom bol realizovaný podľa návrhu Františka Kučeru. Zachoval sa aj alternatívny návrh od zlínského architekta Antonína Vítka. Oba návrhy vychádzajú zo štandardnej, baťovskými architektami používanej, konštrukcie železobetónového skeletu 6,15 x 6,15, s 13 poliami na dĺžku a 3 poliami na šírku budovy. V oboch prípadoch ide o trojpodlažnú budovu. Realizovaný návrh Františka Kučeru je dispozične lepšie riešeným projektom, čo sa ukázalo aj v hotelovej časti stavby, kde sa inšpiroval Karfíkovou realizáciou spoločenského domu v Zlíne a použil združené hygienické zázemie. 

 

Spoločenský dom sa nachádza na Námesti SNP (pôvodne Námestie práce) a bol prvou budovou, ku ktorej prichádzal baťovský spolupracovník v smere od fabriky. Prízemie spoločenského domu bolo patrom s obchodmi a službami ako holičstvo, potraviny, či dokonca kino. Na poschodí sa nachádzala reštaurácia a kaviareň s pódiom (takže sloužila i jako společenský sál). Najvyššie poschodie patrilo ubytovaniu, bol tu tiež byt riaditeľa. Hotelové izby využívali aj študenti Baťovej školy práce pred tým než boli dokončené internátne budovy.  

 

Exteriér Společenského domu vychádzal z typu štandardizovaných továrenských budov, na rozdiel od zlínského prostredia bol celoomietaný. Podoba exteriéru vychádza z niekoľkých funkcií, ktoré sa v dome nachádzali. Kombinácia obchodnej, spoločenskej a ubytovacej funkcie sa odráža v podobe veľkorysých výkladov v partri, väčších obdĺžnikových okien na prvom poschodí a naopak menších oknien na druhom poschodí, ktoré slúžilo na ubytovávanie. Krajné izby tohto podlažia majú hlboké lodžie (podľa archívnych fotografii boli zastavané v 60. rokoch).  Hlavní vstup do budovy bol umiestnený v strede smerom do námestia, akcentovaný bol vysunutným prestrešením, ktoré bolo v prvom podlaží využívané ako balkón, z ktorého sa obyvateľom Baťovian prihovárali jeho predstavitelia pri rôznych oslavách a výročiach. Po jeho stranách sa nachádzal obchodný parter. Ten bol čiastočne prestrešený subtílnou markízou, ktorá sa tiahla celou dĺžkou priečelia a bola ukončená elegantnými oblúkmi. Fasáda bola omietaná. Na stavbe sa od 50. rokov nachádzal výrazný nápis “HOTEL SPOLOČENSKÝ DOM” po zlínskom vzore. 

 

Dnešná podoba spoločenského domu s keramickým obkladom je výsledkom prestavby z roku 1989, kedy prešiel kompletnou rekonštrukciou. V tomto období získal tiež výrazné ťažkopádne markízy, ktoré nadviazali na predchádzajúcu subtílnu markízu. Rečnícky balkón bol nahradený vystupujúcim rizalitom vo výške oboch poschodí, na ktorom je aj dnes umiestnený nápis – Hotel, Spoločenský dom. Oproti pôvodnému je však podstatne menší. Fasáda je obkladaná keramickým obkladom so zachovaním priznaných stĺpov železobetónového skeletu. V zadnej časti budovy pribudli prístavby, ktoré nerešpektujú pôvodnú hmotu ani nenadväzujú na jej skeletový systém. Budove neprospieva ani množstvo rozmerných reklamných tabúľ, či vlepovaných reklám v oknách. Regulácia vizuálneho smogu by pomohla ako samotnej budove, tak verejnému priestoru Námestia SNP.   

 

KJ