en

A. Randýskové

Datace
Stezka Uličník
Kód Z13
Adresa A. Randýskové, Zlín
MHD MHD: Randýskové (TROL 4, 5)
GPS 49.2183964N, 17.6433875E
Literatura
  • Jan Zumr, Karl Rashka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa, Paměť a dějiny 2018, 2018, s. 61–69
  • Antonín Prokeš, Ilegální činnost KSČ v oblasti Březnice v boji proti okupantům 1939–1945, Gottwaldov 1982, s. 43-48

První doložené neoficiální pojmenování ulice z roku 1928 znělo Strhanec, úřední název ustanovený 16. 10. 1931 pak zněl Na Strhanci. Dnešní název Amálie Randýskové nese ulice od 17. 1. 1961.

Amálie Randýsková (29. 03. 1904 – 22. 06. 1944), rozená Pálková, provozovala na této ulici v domě č. p. 2432 obchod smíšeným zbožím a se svou rodinou v něm také bydlela. Za války se zapojila do protinacistického odboje. Navázala styky se členy ilegální komunistické organizace v Březnici, která se v letech 1942–1943 stala významným centrem odbojové činnosti na Zlínsku.

Aktivity na Březnici sestávaly z ukrývání ilegálních pracovníků, podporování rodin zatčených, vydávání ilegálních tiskovin. V souvislosti s prozrazením skupiny došlo v rámci velké zatýkací akce také k přepadení domu Randýskové německými bezpečnostními orgány.

Při zátahu, který řídil velitel exekutivního oddělení zlínského gestapa Karl Raschka, byli zatčeni všichni přítomní členové rodiny obchodnice. Postupně se počet zatčených příbuzných rozšířil na 14 osob, z nichž nacistickou okupaci 4 nepřežily.

Navzdory důslednosti nacistických bezpečnostních orgánů se při razii nepodařilo odhalit dva odbojové pracovníky, kteří se v domě Randýskové ukrývali v důmyslně zhotovené skrýši za komínem.

Po odsouzení německým Lidovým trestním dvorem byla Amálie Randýsková popravena v německém Breslau (dnešní polské Vratislavi) dne 22. června 1944. 

 
MM