en

Fotografia - nová provozní budova (oční klinika Gemini)

Datace 1985–1990
Architekt/ka Zdeněk Plesník
Stezka Gottwaldov I.
Kód Z10
Adresa U Gemini 36, Zlín
MHD MHD: Pančava-Gemini (TROL 1, 11, 12; BUS 90)
GPS 49.2206528N, 17.7068278E

Při výjezdu ze Zlína směrem na Vizovice nelze přehlédnout budovu oční kliniky Gemini ve čtvrti Příluky. Autorem této dominantní stavby, určené původně pro výrobní družstvo Fotografia, je architekt Zdeněk Plesník. Je symbolem jeho tvůrčích aktivit v osmdesátých letech a jedním z architektových  posledních realizovaných projektů. Pro Zlín, tehdy Gottwaldov, navrhl v letech 1956–1961 první provozní budovu Fotografie, která se stala nejvýraznější stavbou v centru města. Měla význam nejen z hlediska architektonického, ale i stavebního vývoje – jednalo se tehdy o realizaci zřejmě první zavěšené fasády v Československu. Její realizací navázal architekt na zlínskou meziválečnou tradici, i když se výstavba v té době již ubírala jiným směrem. Zdeněk Plesník byl díky úspěšné spolupráci  výrobním družstvem osloven o téměř třicet let později, aby navrhl novou provozní budovu Fotografie, tentokrát na pozemku ve východní části Zlína.
Od šedesátých let pracoval Zdeněk Plesník především na návrzích komplexů továren, výzkumných ústavů lehkého průmyslu, správních budov a veřejných staveb. Snažil se vždy o novátorská řešení z hlediska prostorového i provozního rozvrhu, vzájemného uspořádání systémů stavby a utváření umělého prostředí. Často postupně rozvíjel určitý koncept v řadě studií a návrhů. Tak tomu bylo i v případě projektů budov Slovakotexu v Trenčíně a Centrotexu v Praze na Pankráci. Shrnul v nich své dlouhodobé studie na téma optimálního kancelářského prostředí a důsledně uplatnil koncept obráceného jehlanu s průnikem kvádru. Tuto svou podrobně propracovanou vizi se mu nakonec podařilo realizovat až ve Zlíně v případě projektu nového většího sídla pro výrobní družstvo Fotografia. Realizace objektu, ovládajícího svou siluetou východní cíp městské zástavby, byla výsledkem dlouhodobého uvažování o typologickém druhu, založeném na myšlence přizpůsobivosti stavební struktury klimatu. Architekt zkombinoval motiv centrálního založení a nosné, v létě neosluněné fasády.  Šestipodlažní hmota obrácené pyramidy s horizontálním členěním využívá výškového rozdílu terénu, do kterého je citlivě zakomponována. Na okraji terénní terasy působí průnik kvádru a obráceného jehlanu velmi emotivně. Její skulpturální výraz ale nebyl výsledkem estetické spekulace, ale snahy o splnění řady praktických potřeb. Architekt se snažil navrhnout budovu tak, aby co nejlépe sloužila požadavkům provozu, který vyžadoval zastínění. Stavbu vyzdvihl nad okolí klínovitými podporami. Díky začlenění do svahu je hlavní vstup umístěn až ve třetím nadzemním podlaží.
Stěžejní snahou architekta i osvíceného investora bylo postavit nový, technicky moderně vybavený objekt, odpovídající novým požadavkům. To se mu podařilo ale jen z části a s řadou kompromisů. Vzhledem k celkové změně situace v oblasti fotografických technologií a potřeb trhu již nebyla plánovaná funkce budovy naplněna a objekt začal po dostavbě sloužit jinému účelu. Několikrát změnil majitele a byl přestavěn na sídlo jedné z porevolučních bank s názvem Foresbank. Interiéry a úpravy navrhl architekt Jan Přehnal. Charakteru Plesníkova návrhu neodpovídala především nadstavba střechy.
Před několika lety prošla budova další vnější i vnitřní rekonstrukcí, byly upraveny nástupní prostory a parkoviště pro klienty a interiéry byly přizpůsobeny pro činnost známé zlínské oční kliniky Gemini. Její činnosti vyhovuje původní Plesníkova koncepce zastínění a ochrany před přímým slunečním zářením. I přes řadu úprav  zůstal tento objekt jednou z významných Plesníkových realizací a je jeho výrazným příspěvkem v oblasti odvážně tvarované skulpturální architektury. Způsob využití stavebního místa i dosažená plastická kvalita budovy nemá ve městě ekvivalent.
 
 
LH