en

Požární zbrojnice Zlín

Datace 1959–1961 / 2018-2020
Architekt/ka Šebestián Zelina
Stezka Gottwaldov I.
Kód Z10
Adresa Přílucká 213, Zlín
MHD MHD: Obeciny (TROL 1, 11, 12; BUS 31, 90)
GPS 49.2219506N, 17.6988056E

Původní budova požární zbrojnice, tzv. dům bezpečnosti od architekta Miroslava Lorence, stála v centru města blízko kostela. Z důvodu výstavby nového městského Divadla pracujících byla vyklizena a stala se základem provozní budovy divadla. Pro novou stavbu zbrojnice byly vybrány pozemky v severovýchodní části města Zlín ve čtvrti Obeciny v údolí Jaroslavického potoka u staré silnice do Příluk. Autorem urbanistického i architektonického řešení celého komplexu byl architekt Šebestián Zelina. Vycházel z podrobné znalosti širšího okolí. Volně stojící objekty situoval na severním svahu v zeleni údolí. Administrativní budovu s věží a objekt garáží s dílnami  rozvrhl do jednoduchých kubických hmot. Poměrně nízké hmoty budov s dominantou věže vytvořily kvalitní architektonický celek s plynulým přechodem do okolní zástavby. Městotvorně navržená věž se stala orientačním bodem v této městské části. Na stávající družstevní a rodinnou výstavbu menšího měřítka se podařilo Zelinovi navázat také použitím spárovaného zdiva.
Administrativní budova měla tři nadzemní podlaží a byla řešena jako trojtrakt se střední chodbou. V přízemí umístil architekt kanceláře, místnost pro vrátného, jídelnu a přípravnu jídla, společenskou místnost, změněnou později na šatny, byt a sociální zařízení. V patrech byly ložnice pro mužstva, denní místnosti, byty, kanceláře a sociální zařízení. Byly vybaveny skluzy pro mužstva. Sedmi podlažní  27 metrová věž se střešní terasou byla spojena s administrativní budovou v jihozápadním rohu prádelnou hadic s betonovými žlaby. Věž slouží k jejich sušení a ke cvičným účelům. Ze západní strany navazuje na administrativní budovu hala garáží, která je s ní spojena chodbou. Garáže jsou koncipovány pro 12 velkých požárních aut. Architekt předpokládal, že v hale budou vždy dvě auta za sebou, tři vozidla v přední řadě jako pohotovostní a za nimi zbývající, které nemají zvláštní nároky na rychlý odjezd a příjezd. Pod přední řadu pohotovostních vozidel navrhl v podlaze pod motory topné články, které mohou udržovat vozidlo neustále v pohotovostní teplotě. Zadní stání bylo opatřeno montážní jámou a přiléhá k němu dílna, sloužící jako opravna aut a pump a další servisní prostory, prádelna a sušárna.
Při koncipování areálu kladl důraz především na jeho funkčnost. Dispoziční řešení vycházelo jak z provozu požární zbrojnice, tak z geologických podmínek staveniště. Objekty obdélníkového půdorysu jsou situovány podél hlavní komunikace z důvodu dosažení co nejkratších vzdáleností při příjezdu a odjezdu zásahových vozidel a eliminaci komplikací při jejich náhlém výjezdu. Díky použití střechy oblého tvaru prosvětlil prostor dvojicí obloukových oken v obou čelech garáže a tímto způsobem v menším měřítku zopakoval světlík, který použil u zimního stadionu. Projekt byl propracován do nejmenších detailů. 
V letech 1996–1997 došlo k nástavbě kancelářských prostor o jedno patro s obloukovou konstrukcí střechy. Zvolené navrhované řešení počítalo se zvýšením severního třípodlažního objektu a s novostavbou na místě krčku spojujícího věž s garáží. Toto doplnění administrativní budovy výrazně narušilo Zelinův návrh koncipovaný na základě nízkých objektů, objemově ohleduplných k okolní zástavbě. Nově postavená budova v místě krčku severní objekt převýšila a celek působí jako náhodné nahromadění hmot. Autor přestavby místo plochého zastřešení zaklenul oba kubusy oblou střechou, kterou Zelina aplikoval u garáže. Zřejmě snaha sjednotit původní Zelinovu stavbu s přestavbou vedla k použití cihelných pásků místo spárovaného zdiva. V místě spojení nové a staré  fasády vzniklo viditelné rozhraní. V roce 2000 bylo provedeno u objektu garáží a vstupu zateplení a nová omítka a další úpravy bez ohledu na původní řešení a materiály.
Se vznikem Zlínského kraje v roce 2000 souvisela i nová reorganizace Hasičského záchranného sboru. Za sídlo centrální krajské požární stanice byla vybrána již existující Zelinova budova požární zbrojnice, kterou však krajské zastupitelstvo rozhodlo pro nové potřeby rozšířit. V letech 2018–2020 přibyl nový objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a garážemi v suterénu, vybavený novými technologiemi, stavebně propojený se stávajícím objektem. V roce 2021 došlo i k jeho další rekonstrukci. Objekty požární zbrojnice nejsou památkově chráněny.
 
 
LH