en

Sportovní areál Kudlovská přehrada

Datace –1997
Architekt/ka Jiří Záhořák
Stezka Devadesátky
Kód Z16
Adresa Štefánikova 5256, Zlín
MHD MHD: Zimní lázně (BUS 32)
GPS 49.2228136N, 17.6704167E
Literatura
  • Dagmar Nová, Magazín Zlín, Magazín Zlín, 2000, s. 7

Na místě u Kudlovské přehrady, jen několik desítek metrů od ulice Štefánikova za budovou Centroprojektu vyrostl v rámci první etapy výstavby sportovního areálu „Kudlovská přehrada“ objekt spojující sportoviště s krytým velkokapacitním parkovištěm. Projekt byl výsledkem architektonické soutěže organizované útvarem hlavního architekta. Autorem vítězného návrhu je zlínský architekt Jiří Záhořák (1957), absolvent brněnské fakulty VUT, který společně s Jiřím Habartou založil v roce 1992 ateliér ADDO. Během 90. let stál tento ateliér například za rekonstrukcí dnešní Komerční banky (1993) nebo domu pana Javorského od Miroslava Lorence (1996).
Objekt lichoběžníkového půdorysu má dvě podlaží, v přední (vstupní) části tři. Architekt sice uplatnil tradiční zlínský materiál – cihlu –, přesto budova nabízí nové prvky, které jsou na místních stavbách méně obvyklé. Čelní fasáda objektu je po celé délce vypouklá a členěná dvěma řadami menších čtvercových oken. Na východní straně prolamují průčelí tři dvojice kulatých oken. 
Otevřený parter vstupní části vynášejí žluté kulaté sloupy. Sem je umístěna také klubovna, šatny, sociální zázemí, sklady a schodiště propojující tři podlaží. Do prvního podlaží je umístěno parkoviště pro 75 aut, na střeše se nachází čtyři volejbalová hřiště s antukovým povrchem. Obvod hřišť obepíná 3,6 metrů vysoké oplocení. Provozně mělo parkoviště sloužit zaměstnancům Centroprojektu, v odpoledních hodinách pak návštěvníkům sportoviště.
V rámci druhé etapy mělo dojít k výstavbě víceúčelové haly pro míčové hry a dvoupodlažní budovy ve tvaru krychle, která měla být orientována směrem k přehradě. Stávající objekt měl celý komplex uzavírat. Do nových prostor byla projektována například tribuna pro 180 návštěvníků s možností zvýšení kapacity o dalších 80 míst. Materiálové využití pohledového betonu, oceli, skla a dřevěných prvků mělo být podle dobových článků kontrastem k předválečné baťovské architektuře. Z druhé etapy se však nic nezrealizovalo. Na místech výstavby se dnes nachází neupravená hřiště a provizorní objekt bývalých šaten. Původně plánovaná kultivace okolí přehrady zůstala také nedokončena.
Objekt sportovního areálu dodnes funguje podle původních záměrů, je však od okolí oddělen závorou, a proto ho není z ulice vidět. Zbytek cenného prostoru uprostřed města stále čeká na další využití.