en

Městský dům Formule

Datace 1996–1997
Architekt/ka Jiří Gebrian
Stezka Devadesátky
Kód Z16
Adresa Soudní 5259, Zlín
MHD MHD: Náměstí Míru (TROL 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13; BUS 31, 32, 33, 35, 36, 70, 90)
GPS 49.2265106N, 17.6650319E

Do proluky na ulici Soudní, v bezprostřední blízkosti náměstí Míru, mezi domy z dvacátých a třicátých let, byl v roce 1997 postaven dům s extravagantním názvem Formule. Okolní objekty převyšuje téměř o dvě patra – útvar hlavního architekta se v 90. letech snažil podpořit zvýšení zástavby celého radničního bloku, jehož je dům součástí. 
Ve tvorbě architekta Jiřího Gebriana, autora Formule, se dlouhodobě zřetelně odráží důvěrná znalost lokálního kontextu i dobrá informovanost o zahraničním dění. Svým členěním i výškou se Formule odkazuje na obchodně-obytné stavby Františka Lýdie Gahury (např. činžovní dům Františka Jelínka, 1928−1929) a Miroslava Lorence (domy na ulici Rašínova). Stejně jako u těchto budov musel se i zde Jiří Gebrian vyrovnat s poměrně úzkou parcelou o šířce 11 metrů a hloubce 18,5 metrů.
Hlavní výraz pětipodlažního domu Formule orientuje architekt směrem do ulice Soudní, kde se asymetricky řešený skelet propisuje také do hlavního průčelí. Nad velkorysé výkladce v přízemí předstupuje zaoblený arkýř, který vede přes tři patra. Jednotlivá podlaží člení pásová okna, jižní okraj průčelí prolamují dvojčlenná francouzská okna s šikmým zábradlím. Poslední patro zakončuje velký prosklený vikýř s terasou a zábradlím. 
Dynamiku domu, který bezprostředně sousedí se zámeckým parkem, zdůrazňují okna vyplněná skly s odrazivou vrstvou a také barevné řešení – zelená na rámech oken kontrastuje se světlou omítkou arkýře, zbytek fasády má vínovou barvu. Nepřehlédnutelná jsou zkosená madla na vstupních dveřích, kladení keramického obkladu v parteru či tvar zábradlí. V plánové dokumentaci se dochovaly zajímavé barevné varianty čelní fasády.
Podle prvních plánů měla být v parteru umístěna kapacitní garáž, která byla odpovědí na požadavek poskytnout vlastní parkování přímo na pozemku nových staveb. Nakonec se od této podmínky upustilo a do uličního parteru byla situována hala sázkové kanceláře. První nadzemní patro obývala herna pro veřejnost, zbylá podlaží obsadily kanceláře a jejich zázemí. Jednotlivé etáže propojuje jednoramenné schodiště, které je doplněno o výtah.
Oblast v bezprostřední blízkosti domu Formule, okolí ulice Soudní a k ní kolmé ulice Bartošovy prošly v průběhu 90. let několika změnami. Bývalá Malotova kavárna se stala definitivně obchodním domem Modus. Objekty na okraji zámeckého areálu byly zbourány. Namísto nich měla vzniknout nárožní stavba Investiční banky. Reprezentativně koncipovaný miniblok orientovaný do zahrad i dvou okolních ulic měl nabízet obchodní prostory i podzemní garáže. Z původního záměru však sešlo a dnes je prázdná parcela obložená nevzhlednými billboardy. Nedořešenost území přiléhajícího k zámeckému parku je viditelná dodnes. Dům Formule si však stále zachovává původní podobu a detaily. Jeho zázemí využívají různé obchodní provozy a kanceláře. Budova ukazuje tendenci vstoupit do městského prostoru vizuálně výrazným řešením. Snaha o co nejjasnější individuální podobu nových staveb je pro 90. léta (ve Zlíně) typická.