en

Bytové domy s vestavěným obchodním parterem

Datace 1973–1976
Architekt/ka Jiří Čančík
Kód Z15
Adresa Dlouhá 4211-4217, Zlín
GPS 49.2279047N, 17.6688925E

Na rozhraní ulic Murzínova (dnes Dlouhá) a Vodní byl mezi lety 1974 až 1976 vybudován bytový dům s vestavěným obchodním parterem. Společně s velkokapacitní budovou od architekta Jana Palackého, postavenou jen o dva roky dříve o několik desítek metrů dál na Vodní ulici, změnil původní charakter širšího centra města s převažující nízkou zástavbou rodinných domů se zahradami. 
Pro nárožní parcelu navrhl architekt Jiří Čančík dům s jasnými městotvornými kvalitami, tvůrčím způsobem využil panelové konstrukce vycházející z celostátně platných typů. Jiří Čančík (1922–2001) patřil k důležité skupině architektů, absolventů pražské UMPRUM, kteří do Zlína přišli až koncem roku 1948 a svou profesní dráhu spojili s národním podnikem Stavosvit (později Stavoprojekt). Generálním projektantem bytového objektu byla Krajská projektová organizace Gottwaldov, investorem Odbor výstavby a územního plánování.  
Budovu s 98 bytovými jednotkami tvoří tři objekty navázané na sebe štítovými zdmi, každý z nich se skládá ze dvou až tří sekcí. Kvůli svažitému terénu jsou výškově rozděleny a od severu stoupají od čtyř do šesti pater. Do poslední jižní sekce je umístěn průchod pro pěší spojující hlavní ulici s parkem ve vnitrobloku. 
Parter s obchody a službami předstupuje společně se suterénem podél celé východní strany, kde sleduje tvar hlavní ulice. Kromě obchodních prostor se v prvním podlaží nachází také sklady se zázemím pro zaměstnance. Pro obyvatele domu jsou dostupné sklepy, prádelny, sušárny a kočárkárny. 
Odlišné je materiálové řešení obchodní a obytné části. Parter určuje široká římsa se světlým kamenným obkladem, která slouží jako podklad pro reklamní nápisy. Velkorysé prosklené výkladce doplňoval sokl z kabřince. Vyšší obytná podlaží zase prolamuje pravidelný rastr oken, která jsou ohraničena dekorativními světle oranžovými prefabrikáty s výrazným svislým trapézovým reliéfem a na fasádě vytváří horizontální pásy.
Obytná část je přístupná samostatnými vstupy ze západní části objektů, ve středu dispozice je umístěno dvojramenné schodiště. Na patře každé sekce jsou tři byty, výjimkou je severní sekce, která je o dva moduly kratší, se dvěma byty na patře. Celkem 98 bytů je rozděleno na 64 b. j. jednopokojových s kuchyní a příslušenstvím, 34 b. j. dvojpokojových, k nimž náleží i balkon. Většina bytů má oboustrannou orientaci východ-západ, výjimkou je 30 jednopokojových bytů na východní straně. Dispozice bytových jednotek byla převzata z celostátně platného typu T06B s bytovým jádrem B3, které bylo mezi lety 1961–1981 rozšířeno i na konstrukční soustavy G57.
Ve vestavěném obchodním parteru fungovaly služby (kosmetika, kadeřnictví a holičství) a lékárna. V exkluzivních prostorech na nároží měla sídlo pobočka Československých aerolinií. Pro ČSA navrhl architekt Čančík také reprezentativní interiér s přijímacím pultem, množstvím polstrovaných sedaček a kamennou podlahou. Stěna s logem byla doplněna o reliéf (autor neznámý).
Z původních služeb dodnes zůstala pouze lékárna, ostatní provozy se postupně obměňují. Velkoryse koncipovaný obchodní parter je z velké části neudržovaný a zejména nároží poškozuje množství vizuálního smogu s velkými polepy po celé délce výkladců. Obytné prostory stále slouží svému účelu. Architekt Jiří Čančík navrhl objekt na místě původních dvanácti rodinných domů se zahradou, masivní asanace probíhala také výstavbou přilehlého velkokapacitního domu na ulici Vodní. Díky tomu mohl vzniknout téměř uprostřed města klidný vnitroblok s menším parkem a klidovou zónou, kterou obyvatelé dodnes využívají. Dynamické řešení fasády zatím zůstalo zachováno, v nejbližší době má ale dům projít kompletní rekonstrukcí a zateplením.