en

Nápisy na zděném plotě kolem továrního areálu

Datace
Kód Z3
MHD MHD: Dvacátá (BUS 38) J. A. Bati (BUS 38)
Audionahrávka
Literatura
  • Antonín Cekota, Baťa, Menschen und Werk , Zlín 1935

Součástí formujícího se továrního areálu bylo vnější oplocení. Původně dřevěný plot nahradilo v letech 1924 a 1925 omítané cihlové zdivo. Cílem oplocení bylo – nikoli překvapivě – zabezpečit majetek továrny. Aby toho bylo dosaženo, byly do horní části zdi zazděny úlomky skla bránící jejímu překonání. Současně však byl plotu přidělen ještě jeden úkol – oplocení mělo ideologicky působit jak na zaměstnance továrny, tak na obyvatele továrního města. Tovární plot byl z obou stran pokryt motivačními hesly. Pravidelně obměňované texty zde setrvaly po celé meziválečné období, než nová okupační správa nacistického Německa nařídila nápisy odstranit. V době budování poválečné stalinistické diktatury pokryly zeď na blíže neurčený čas nové nápisy, ideologicky poplatné zase novému režimu. 

Baťovské slogany na tovární zdi, podobně jako slogany na betonových překladech v továrních dílnách se většinou zaobíraly prací, kterou často interpretovaly ve vztahu k racionalitě a času. Práce se mohla stát „milenkou nejkrásnější“, zatímco její odkládání „zlodějem času“.

Baťovská komunikace prostřednictvím textů a hesel byla všudypřítomná, motivační nápisy pronikaly vedle továrního prostředí i do komerčních, školních či veřejných prostor. Slogany se staly běžnou „výbavou“ interiérů školních učeben, budovy Tržnice, Obchodního domu a dostaly se i na stavby demolované při asanaci jižní strany náměstí T. G. Masaryka (dnešní náměstí Míru). Jejich plynulý přechod z továrních prostor do veřejné sféry zajišťovaly ploty, stojany, kandelábry, a dokonce i chodníky. Vedle řady motivačních sloganů jako „Kdo-ces-ty-krá-tí, ži-vot-pro-dlu-žu-je“ nesly dlaždice zlínských chodníků i připomínku zakladatele „Ba-ťa-ro-dá-kům“.

Slogany rozprostřené v továrním a veřejném prostoru vyjadřovaly obecné nároky průmyslu na život v továrním městě, ve kterém si jeho obyvatelé měli osvojit přesný časový plán denních aktivit. Identifikace se slogany měla zaměstnancům ulehčit zautomatizované pohyby v proudové výrobě a jejich tělo přizpůsobit přesným dispozicím továrního provozu. Osvojením těchto nároků se občan továrního města stával poslušným subjektem, jedincem přizpůsobeným návykům, předpisům a řádům, jež byly neustále okolo něho a na něm aplikovány.

 

Rekonstrukce nápisů na tovární zdi

 

Jižní strana závodů (nápisy od západu k východu)

 

Rok 1927
NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN!
SLUŽBA VEŘEJNOSTI
LIDÍ SE NEBOJME[,] ALE SEBE
TVOŘIV[…]
[…]ME PŘEKÁŽ[…]
VESELE VPŘED
V RYCHL[…]
POMOZ SÁM SOBĚ
SLOVO VČAS
CO CHCEŠ – MŮŽEŠ
ODKLAD – ZLODĚJ ČASU
NEJLEPŠÍ JAKOST NEJNIŽŠÍ CENY
MILUJME POHYB
MLUVME ČINY
PO DOBRÉ PRÁCI DOBROU ZÁBA[…]

 

Rok 1927/1928
SLUŽBA VEŘEJNOSTI
PŘEKONÁVEJME PŘEKÁŽKY – BUĎME VÍTĚZI
NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN!

 

Rok 1932
SLUŽBA VEŘEJNOSTI
PŘEKONÁVEJME PŘEKÁŽKY

 

1. 5. 1933
SLUŽ[BA?] VEŘEJNOSTI
PŘEKONÁVEJME PŘEKÁŽKY – BUĎME VÍTĚZI
NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN!

 

1. 5. 1934
[…]CI DOBROU ZÁBAVU
CHCEME POSLOUŽITI VŠEM
PŘEKONÁVEJME MINULOST

 

Rok 1934
PRÁCE – […] NUTNOST

 

Nedatováno – uveřejněno v knize „Baťa Menschen und Werk“, 1935
[?] PRÁVĚ DOBRÉ PRO NÁS
[JSME] JEDNA RODINA
[…] SE NEBOJME ALE SEBE
TVOŘIVOU PRACÍ K BLAHOBYTU VŠECH
UČME [SE] JAZ[YKŮ]M 
PRÁCI ČEST
BUĎME VÍTĚZI
BUĎ PRÁCI ČEST
DOBRÉ BOTY – DOBRÁ NÁLADA
VESELE VPŘED
V RYCHLOSTI SÍLA
BUĎME VĚŘITELI[,] NE DLUŽNÍKY
CO CHCEŠ – MŮŽEŠ
ODKLAD ZLO[…]
[…] POSLOUŽITI VŠEM
PŘEKONÁVEJME MINULOST

 

První polovina 30. let
[…] VÍTĚZ
TO NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ PRÁVĚ DOBRÉ PRO NÁS

 

1. 5. 1936
[…] PRÁCI DOBROU ZÁBAVU
CHCEME POSLOUŽITI VŠEM
PŘEKONÁVEJME MINULO[ST]

 

Rok 1937
[ZA?] DOBROU PRÁCI DOBROU ZÁBAVU

 

Nedatováno – před rokem 1939
BUĎ PRÁCI ČEST
DOBRÉ BO[TY –] DOB[RÁ NÁLADA]
[…] POSLOUŽITI VŠEM
PŘEKONÁVEJME MINULOST

 

Rok 1950:
SSSR ZÁRUKA JISTOTY
V JEDNOTNÉ […]
[…]

 

Severní strana závodů (nápisy od východu k západu)

 

První polovina 30. let (severozápadní cíp)
[…] HÝBE HMOTOU
KAM SÍLA SE NAPŘE
ODVAHA – P[…]

 

Nedatováno – před rokem 1939 (pravděpodobně u nádraží)
[BUĎ]ME PRVNÍMI


MM