en

Dům s obchody a byty (Otrokovice)

Datace 1938
Architekt/ka Vladimír Karfík
Kód Z12
Adresa Tylova 950, Otrokovice
MHD MHD: Otrokovice, Společenský dům (TROL 2; BUS 55, 70)
GPS 49.2142467N, 17.5143633E
Audionahrávka

Dům s obchody a byty postavený v roce 1938 na jižní straně ústředního parkového náměstí Baťova se napojil na obchodní dům otevřený o dva roky dříve. Návrh obou objektů připravil architekt Vladimír Karfík, proto se prorůstají velmi nenápadně a vytvářejí společně souvislý prodejní blok lemující hlavní odpočinkový prostor nového továrního celku. Vladimír Karfík pracoval v druhé polovině 30. let souběžně na řadě projektů pro Baťov (Společenský dům z roku 1936, koupaliště z roku 1938, obecná škola z roku 1935, měšťanská škola z roku 1937). Domem s obchody a byty vyplnil v roce 1938 volnou parcelu přiléhající k obchodnímu domu a přinesl oblíbený meziválečný koncept činžovního domu s prodejním parterem v přízemí a obytnými podlaží v patrech. 

Třípodlažní stavba o půdorysu písmene L je o něco nižší než vedlejší obchodní dům, rozdíl však není nikterak výrazný. Kulaté sloupy skeletové konstrukce jsou tentokrát přiznané pouze v přízemí, zbylá dvě obytná podlaží charakterizují hladké cihelné fasády. Přízemí dominují celoplošné výkladce se vstupy do jednotlivých prodejen. Doplňovaly je reklamní pásy se shodným grafickým řešením jako měl obchodní dům. Nárožní části směrem do ulice tř. Spojenců dopřál architekt nebývalou transparentnost díky kompletnímu prosklení tabulovým sklem. Sem byl situovaný poštovní úřad. Římsa obíhající prodejní patro plynule navázala na římsu sousedního obchodního domu a převzala její dynamickou podobu. 

Průčelí horních pater rytmizují lodžie vtažené do jeho hmoty, které se střídají s drobnými dvoudílnými okny s vyklápěcím větracím okénkem. Lodžie se subtilním zábradlím i okna zvýrazňují krátké pásy omítnutých říms. Nároží domu směrem do náměstí architekt zaoblil a v každém patře umístil jednu z lodžií. Rohová okna nebo v tomto případě lodžie jdoucí přes nároží stavby se v Karfíkově tvorbě objevují častěji (například i v domě pana Gerbece ve Zlíně), nesou vlivy jeho americké praxe u Franka Lloyda Wrighta. Fasádu směřující do dvora členily vstupy do obytných částí a na ně navazující vertikální pásy schodišťových oken ohraničené po stranách lodžiemi. Přízemí zde prolamovaly rozměrné obdélné tabule vedoucí do prodejního zázemí. Do prvního modulového pole vedle obchodního domu bylo vsazeno monumentální okno jdoucí přes dvě podlaží ohraničené i v patrech kulatými sloupy, které mělo podle projektové dokumentace osvětlovat prostory cukrárny. Podle Karfíkových plánů byla prodejna rozložená do 3 pater přístupných po schodišti vedoucím podél dělící zdi.

Otrokovičtí živnostníci měli dle dobového tisku o prodejní kiosky různých velikostí velký zájem. Po otevření na podzim roku 1938 bylo do chodu uvedeno množství provozoven, které výrazně rozšířily komfort občanů v oblasti obchodu a služeb – knihkupectví, papírnictví, holičství, nábytek a parkety, fotograf, fotopotřeby a další. 

Na každém patře ve třech bytových sekcích byly k dispozici tři dvoupokojové byty s balkonem, vstupy do bytů byly umístěny do středu každé sekce. Dva z nich – na chodbě protilehlé, zrcadlově obrácené byty měly obývací pokoje se vstupem na balkon, kuchyně a koupelny orientované do dvora, ložnice zase do náměstí. Třetí byt na patře sevřený mezi nimi obracel oba obytné pokoje do náměstí. Z ložnice i obýváku bylo v tomto bytě možné vystoupit na prostornou lodžii, kam ústila také okna z kuchyně a koupelny s vanou. Čtvrtá nárožní sekce nabídla pouze dva byty na patře o luxusnějších výměrách. Jeden z nich byl třípokojový, disponoval ložnicí pro děti navíc. Druhý třípokojový byt byl nejvelkorysejší v celém domě. Ložnici a dětský pokoj doplňoval rozlehlý obývák, šatna, spíž a dvě lodžie, včetně té prostorné nárožní. V suterénu se nacházely sklepy pro jednotlivé byty, drobné skladovací prostory pro prodejny, prádelna nebo strojovna.

Dům s obchody a byty si zachoval svou dřívější obchodní i obytnou funkci, stejně jako původní architektonickou koncepci, kterou nenarušují dodatečné přístavby či překrytí fasád současnými materiály. Průčelí jsou dochovány v autentickém stavu, zmizela však řada dílčích detailů jako jsou okna s dřevěnými rámy v obytných částech, tabulkové prosklení pošty i průběžné pásy osvětlující schodiště nad vstupy do bytových sekcí. Novodobé prvky již postrádají lehkost, čistotu a řemeslnou kvalitu typickou pro funkcionalistickou estetiku. Dříve kultivované a jednotně promyšlené grafické řešení reklamních nápisů v prodejnách nahradila chaotická směsice vizuálních stylů. Prostor před prodejnami nyní definuje parkovací stání.

Ještě před začátkem 2. světové války předznamenal architekt Karfík v domě s obchody a byty typologii vícepodlažních bytových domů bez obchodního parteru, která v prostředí firemního města začala dominovat v období po roce 1945. Upravený typ tříetážových obytných domů ze zlínského sídliště Obeciny podle Karfíkova návrhu se následně objevil ve dvou exemplářích i v Otrokovicích na ulici tř. Spojenců a Školní.

 KE