en

Řadové rodinné domky se dvěma byty

Datace 1986–1990
Kód Z11
Adresa Na Vývozem 4866–4875, Zlín
MHD MHD: Budovatelská (TROL 9, 10, 14)
GPS 49.2344811N, 17.6735758E
49.2352019N, 17.6739106E

Součástí druhé etapy výstavby sídliště Jižní svahy byla i skupina deseti řadových domků. Zastavovací studie vytvořená Stavoprojektem Gottwaldov vznikla už v roce 1979, k výstavbě však došlo až o sedm let později. Domy jsou umístěny ve svažitém terénu mezi ulicemi Nad Vývozem a Na Výsluní. Autory řadových domů jsou architekti Adolf Zikmund a Antonín Procházka. První z dvojice působil dvacet let jako vedoucí pracovník Útvaru hlavního architekta, tedy v organizaci, která uspořádala vyzvanou soutěž na vypracování urbanisticko-architektonického návrhu. Druhý z autorů je absolventem Fakulty architektury v Brně, mezi lety 1977 a 1986 pracoval v ateliéru architekta Ivana Přikryla v Centroprojektu, kde byl projekt vypracován.  
Parcely jsou rozděleny ve směru severojižním. První trojice stojí vedle sebe, zbytek skupiny postupně předstupuje směrem do ulice, kvůli svažitému terénu zároveň vzniká výškový rozdíl mezi jednotlivými domy. Ze západní, uliční, strany jsou domy dvoupodlažní, ze strany východní třípodlažní. Východní polovina domů je orientována do zahrady a překonává rozdíl přibližně 4,5 metru mezi nejvyšším bodem na západě a nejnižším bodem východního průčelí. 
Jednoduchý tvar domů s rovnou střechou určuje kombinace velkých třídílných obdélníkových oken s meziokenními pilíři a subtilní římsou, která lemuje okna i vstupní prostor vchodových dveří a garáže. Dům je obložen cihelným páskem nebo červeným lícovým zdivem, doplňující prvky jsou z pohledového betonu. Dalším materiálem je tmavě napuštěné dřevo, jež bylo využito na vstupy i jako obklad balkónových říms. Tato materiálová i barevná kombinace odkazuje nejen na objekty postavené v rámci první etapy, ale také na domy inspirované dobově oblíbenou severskou architekturou. Ze strany do zahrady jsou umístěné také dva balkóny.
Vstup a vjezd do každého z domků je řešen samostatně z ulice na úrovni západní poloviny objektu. Dvě bytové jednotky sdílejí vstupní prostor a garáž. Menší byt, v druhém podlaží, je orientován směrem do zahrady, má dva pokoje, menší kuchyň a koupelnu. Druhý byt, ve třetím podlaží, má ložnicovou část orientovanou do ulice, obývací pokoj s jídelnou jsou opět na východní straně. Všechny obytné pokoje mají velkorysé prosvětlení a výhled do zahrady, každá jednotka disponuje ještě samostatnou lodžií. V prvním podlaží je kromě sklepa vchod do zahrady, celý dům je propojen dvouramenným schodištěm.   
 
Deset řadových domů bylo stavěno svépomocí a většina z nich byla dokončena až v roce 1990. Ač se jedná o druhou etapu, která není kvalitativně srovnatelná s tou první, lze tuto skupinu řadit k hodnotným příkladům výstavby na konci osmdesátých let. Architekti Adolf Zikmund a Antonín Procházka osadili domy citlivě do prostoru, jejich obyvatelům nabídli nadstandardně řešené prostory, které jsou nejen v přímém kontaktu se zahradou, ale mají také výhled na město.
Obyvatelé bytů si mohli upravovat dispozici, celkově však nedocházelo k větším změnám oproti základnímu návrhu. Skupina má dodnes jednotný charakter s množstvím originálních detailů. Výjimku tvoří jeden dům, který prošel kompletní rekonstrukcí, byla vyměněna okna, objekt je zateplen a fasáda je kombinaci v bílo-šedá.