en

Obchodní domy (Dům ovoce a zeleniny, Dům obuvi, Dům potravin)

Datace 1978–1980
Architekt/ka Šebestián Zelina
Stezka Gottwaldov I.
Kód Z10
Adresa Dlouhá, Zlín
MHD MHD: Dlouhá (TROL 2, 4, 5, 8; BUS 33, 35, 36)
GPS 49.2285650N, 17.6695106E
V polovině 70. let řešili představitelé Gottwaldova nedostatek obchodní infrastruktury v centru města. Dosavadní prodejny na náměstí Míru či na náměstí Práce přestávaly kapacitně dostačovat, měnila se také představa o tom, jak mají moderní obchody a nakupování vypadat. V roce 1978 vypracoval Výzkumný ústav obchodu v Praze koncepci rozvoje obchodní sítě, jejímž výsledkem byla (mimo jiné) stavba tří obchodních domů, které doplňovaly rekonstrukce vybraných budov v centru. Hlavním investorem a dodavatelem byl městský národní výbor Gottwaldov, uživatelem se stalo JZD Slušovice.
Tento „socialistický zázrak“ vedený Františkem Čubou měl v roce 1976 obrat 5 miliard Kčs. Kromě pěstování obilí a živočišné výroby se podnik zabýval také výrobou biotechnologií, potravin a později počítačů. Jeho aktivity doprovázela také značná stavební činnost, jejímž výsledkem byly nové bytové, sportovní, administrativní nebo obchodní domy v celém kraji. Architekt Šebestián Zelina byl autorem většiny důležitých staveb spojených s působením slušovického družstva. Trojice obchodních domů na ulici Dlouhá je dodnes ukázkou spolupráce, při níž Zelina zúročil své znalosti ze zahraniční, zejména švýcarské architektury.
První z trojice budov vzniklých mezi lety 1978 až 1980 byl Dům ovoce a zeleniny. V roce 1979 byl v bezprostřední blízkosti postaven Dům obuvi. O rok později začíná vznikat Dům potravin. Všechny tři stavby, navržené a realizované v těsném sledu, se vyznačují podobnými rysy, proto se podrobněji věnujeme jen první z nich.
Čtyřpodlažní objekt Domu ovoce a zeleniny s přiznaným skeletovým systémem z univerzálního montovaného systému UMS 72 je orientován západním průčelím do ulice Dlouhá (dříve Murzínova). Architektonicky nejvýraznějším prvkem je celoskleněná fasáda využívající zrcadlové zlatohnědé sklo spektraflout. Fasáda zde už neplní funkci nosné konstrukce, je nahrazena skly, která jsou využita v celé ploše bez dělicích profilů.
Průčelí doplňuje pás keramické mozaiky přes celou výšku budovy o rozměrech 400 × 1460 cm. V rámci konceptu nazývaného „procento na umění“ měla být součástí každé nově realizované veřejné stavby i umělecká výzdoba. Autorem mozaiky je malíř a grafik Josef Liesler, s nímž Zelina spolupracoval už na výzdobě sídliště Jižní Svahy. Motiv mozaiky nazvané Dary země a slunce odkazuje k náplni budovy. První podlaží západní strany ustupuje, a vytváří tak krytou pasáž s velkorysými výkladci. Východní fasáda využívá kombinace glazovaných obkladů a omítky. 
Dům je koncipován jako dvoutrakt, hlavní vchod je umístěn z ulice Dlouhá. Přes závětří se vchází do haly, ze které se vstupovalo přímo do prodejny zeleniny, která fungovala také jako samoobsluha. V hale se nachází tříramenné schodiště propojující další podlaží, k dispozici byly také dva osobní výtahy. Ve druhém podlaží byla prodejna ovoce, ve třetím prodejna výrobků z ovoce a zeleniny. Čtvrté podlaží sloužilo jako skladiště, prodejna květin, zároveň zde byla v chodu kavárna s barem a salonkem.
Prodejní prostory dosahovaly v Gottwaldově nebývale velkorysých rozměrů cca 24 × 9 metrů. Podobu interiéru konzultoval architekt s budoucím provozovatelem JZD Slušovice. Každé patro bylo jinak barevně laděné, na podlahách byl měkký koberec, obchodní prostory disponovaly moderními regály, pokladnami a osvětlením, barevnými podhledy. V prostoru se nacházel také vodní prvek, kde bylo možné umýt si zakoupené ovoce.
I u dalších dvou obchodních domů využívá Šebestián Zelina montovanou konstrukci, skleněné fasády, pohledový beton a obklad. Za samostatnou pozornost stojí keramická mozaika Otty Janečka na fasádě Domu obuvi.
Trojice budov na rozhraní ulic Dlouhá a Kvítková se stala výraznou dominantou centra města při vchodu z východní strany. Protože tyto tři stavby patřily ve své době k nejmoderněji zařízeným obchodním domům, sloužily také jako ukázka úspěchu gottwaldovského kraje v čele s JZD Slušovice. V roce 1986 bylo k objektům přistaveno také přízemní informační centrum s předprodejem vstupenek na akce pořádané JZD Slušovice. Podoba zlínských obchodních domů významně inspirovala i Brno, kde na ulici Kounicova vznikla téměř přesná replika gottwaldovského Domu ovoce a zeleniny. Po roce 1989 vystřídaly budovy několik majitelů, jejich využití se nejednou měnilo. Většina dobových prvků v interiéru proto nebyla zachována. V Domě ovoce a zeleniny dnes sídlí banka, v Domě obuvi je prodejna firmy Baťa a její kancelářské zázemí. Nejrozsáhlejšími změnami prošel Dům potravin, který slouží globálnímu velkoobchodu, a tak alespoň částečně odkazuje na svou dřívější funkci. Trojice budov byla výjimečná zejména řešením fasády, která byla transparentní. Původní sklo spektraflout se dnes už nenachází ani na jedné budově. Každý z nových majitelů vyřešil fasádu jiným více či méně citlivým způsobem. I přes tyto zásahy zůstávají obchodní domy významnými objekty, které připomínají poučenou architekturu 70. let a také osobnost Šebestiána Zeliny, architekta, který proměnil podobu města.