en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Rostislav Švácha
Název příspěvku: Architektura čtyřicátých let
Autor knihy: Rostislav Švácha – Marie Platovská (edd.)
Název knihy, sborníku: Dějiny českého výtvarného umění V. (1939–1958)
Rok vydání: 2005
Místo vydání: Praha