en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Petr Szczepanik
Název příspěvku: Mediální výstavba Ideálního průmyslového města. Síť médií v Baťově Zlíně 30. let
Název knihy, sborníku: Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
Rok vydání: 2005
Místo vydání: Brno