en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Ondřej Ševeček
Název příspěvku: Migrační systém zlínského průmyslového centra v letech 1990–1938
Autor knihy: Eduard Maur – Josef Grulich (edd.)
Název knihy, sborníku: Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Historická demografie 30/2006 - suplement
Rok vydání: 2006
Místo vydání: Praha