en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor: Mária Topolčanská , Slávka Doricová
Název: Variácie štandardu individuálneho bývania firmy Baťa
Název periodika: Architektúra & Urbanizmus XXXVII
Číslo: 3-4
Rok vydání: 2003