en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Název příspěvku: rození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890–1937 (kat. výst.)
Rok vydání: 2000
Místo vydání: Obecní dům v Praze