en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Monika Platzer
Název příspěvku: Mythus velkoměsta: architektura a urbanistické umění ve Střední Evropě 1890–1937
Název knihy, sborníku: Středoevropská architektura 1890–1998. Sborník příspěvků sympozia
Rok vydání: 1999
Místo vydání: Zlín