en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Kenneth Frampton
Název příspěvku: Modernost hodná svého jména
Autor knihy: Jaroslav Anděl (ed.)
Název knihy, sborníku: Umění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu (kat. výst.)
Rok vydání: 1993
Místo vydání: Národní galerie v Praze