en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor: Štefan Šlachta , Vladimír Šlapeta
Název: Zlínska architektúra ako súčasť českosloveskej architektonickej avantgardy
Název periodika: Ars XVIII
Číslo: 2
Rok vydání: 1985