en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Zdeněk Pokluda , Vladimír Štroblík
Název příspěvku: Počátky průmyslu a formování dělnické třídy v Gottwaldově-Zlíně
Název knihy, sborníku: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti
Rok vydání: 1981
Místo vydání: Zlín