en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Název: Výsledky Baťovy mezinárodní bytové soutěže, 289 návrhů – 94.500 Kč odměn
Název periodika: Zlín, velké vydání IV
Číslo: 19, 8, 5
Rok vydání: 1935