en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Tomáš Mikuláštík
Název příspěvku: Kulturní aktivity ve Zlíně v druhé polovině třicátých let / Kulturaktivitäten in Zlín in der zweiten Hälfte 30-er Jahre
Název knihy, sborníku: Zlínský funkcionalismus: Funktionalismus von Zlín
Rok vydání: 1991
Místo vydání: Zlín