en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor: Petr Szczepanik
Název: Mediální výstavba „Ideálního průmyslového města“. Síť médií v Baťově Zlíně 30. let
Název periodika: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada filmologická
Číslo: 2
Rok vydání: 2005