en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor: Petr Mareš
Název: Od práce emancipující k práci mizející
Název periodika: Sociologický časopis – Czech Sociological Review 40
Číslo: 1./2.
Rok vydání: 2004