en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Martin Marek, Vít Stronach
Název příspěvku: Identity, Discipline and Order in the Baťa Concern
Autor knihy: Ondřej Ševeček – Martin Jemelka (edd.)
Název knihy, sborníku: Company Towns of the Baťa Concern: History – Cases – Architecture
Rok vydání: 2013
Místo vydání: Stuttgart