en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor příspěvku: Eve Blau, Monika (edd.) Platzer
Název příspěvku: Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937
Název knihy, sborníku: Středoevropská architektura 1890-1998. Sborník příspěvků sympozia
Rok vydání: 1999
Místo vydání: Zlín