en

Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autor: Petr Mareš
Název: Sonda do kultury města - Zlín, modelové město modernity
Název periodika: Sociologický časopis/Czech Sociological Review
Ročník: 2013
Číslo: 49