cz

Jiří Gřegorčík


Date of birth 20. února 1932 Bohumín
Date of death 25. května 2002 Brno
Literature
  • Jiří Gřegořčík, Zdeněk Přikryl, Koncepce rozvoje městských regionů, Brno 1973
  • Jiří Gřegořčík, Zbyněk Pech, Pardubice: urbanistická koncepce rozvoje města, Brno 1989
  • Jiří Gřegořčík a kol., Racionalizace využití základního území obytných souborů, Brno 1988
  • Jiří Gřegořčík, Urbanistická koncepce rozvoje města, Brno 1990