cz

František Juraj Fackenberg


Date of birth 20.6.1904 Viedeň
Date of death 2.4. 1972 Bojnice
Literature
  • Budovateľ: časopis podnikovej práce na Slovensku
  • K. Janíčková, Činnosť baťovej stavebnej kancelárie na Slovensku a kolónia rodinných domov v Baťovanoch (diplomová práce), 2017
  • K. Andrášiová, Zborník zo sympózia - Architektúra a územné plánovanie koncernu Baťa ako jeden z faktorov modernizácie Slovenska
  • T. Haviar, Baťovská architektúra na Slovensku, Martin 2012
  • Martin Jemelka, Ondřej Ševeček (edd.), Tovární města Baťova koncernu: Evropská kapitola globální expanze, Praha 2016
  • P. Kapusta, 1964: Partizánske v bojoch a budovaní, Bratislava 1964
  • H. Moravčíková , Architektúra & urbanizmus, 2003, s. 113-145
  • Mária Topolčanská , Slávka Doricová, Architektúra & Urbanizmus XXXVII, 2003, s. 147-170