cz

Ivan Přikryl


Date of birth 7. března 1940 Zlín
Date of death 12. listopadu 2002 Zlín
Sources
  • Výstřižková služba knihovna KGVU
Literature
  • Zbyšek Malý , Alena Malá, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003, sv. 12, Ostrava 2003, s. 175
  • Architektura ČSR XXVIII
  • Architektura ČSR XL
  • Architektura ČSR XLVIII
  • Architekt: nezávislý čtrnáctideník architektů IL