cz en

Průmyslové stavby Gottwaldov, národní podnik