en

Bohumír Kula


Datum narození 1914 Orlová-Lazy
Datum úmrtí 1996 Zlín
Bohumír Kula byl stavitelem u firmy Baťa. Narodil se 2. listopadu 1914 v Orlové-Lazech. V letech 1933–1937 studuje Vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Brně. Od roku 1939 pracuje ve Stavebním oddělení firmy Baťa ve Zlíně. Je jedním z významných pracovníků, kteří se podílejí na vývoji a výstavbě firemních montovaných domů. V roce 1941 se stává členem nově zřízené výzkumné skupiny zabývající se využitím různých stavebních materiálů pro standardní typy firemních rodinných domků a řešením montovaných staveb patrových jednodomků a dvojdomků. Od roku 1942 byl jejím vedoucím.
Po znárodnění firmy Baťa (1945) a delimitaci Stavebního oddělení působil od roku 1949 jako vedoucí pracovník technicko-technologického výzkumu ve Výzkumném ústavu československých stavebních závodů Praha, v dislokovaném pracovišti v Gottwaldově. Tak jako další zaměstnanci bývalého oddělení výzkumu Baťovy firmy našel uplatnění ve Výzkumném ústavu montovaných staveb (VÚMS) v Gottwaldově. V letech 1974–1975 působil jako poradce ředitele Výzkumného ústavu průmyslových staveb. Jeho činnost se zaměřovala na zprůmyslnění stavební výroby. Byl spoluautorem pěti patentů a autorem řady odborných článků v podnikovém tisku.
Mezi jeho realizace patří pokusné montované domky a dvojdomky firmy Baťa ve Zlíně ve čtvrti Díly II (1942), montované domky v Lesní čtvrti (1946), na kterých spolupracoval s architektem Hynkem Adamcem, a montovaný patrový dvojdomek „K“ ve Zlíně (1947). Podmínkou pragmaticky založeného podniku bylo, že kompletace montovaných staveb musí být ekonomičtější a rychlejší než výstavba zavedených cihlových domků.
Montované domky z prefabrikovaných betonových dílů, realizované po vzoru zlínských stavbařů, se nabízely jako jedno z východisek řešení bytové nouze po 2. světové válce v Československu. Zlínské pracovní postupy byly převzaty v celorepublikovém měřítku. Bohumír Kula se také podílel, opět ve spolupráci s architektem Hynkem Adamcem, na vývoji montovaného patrového domu, označovaného „G 40“ (G jako Gottwaldov a 40 bytů) v roce 1953. Ten se stal prvním celostátně užívaným typem panelového domu. V roce 1955 spolupracoval s architektkou Zdeňkou Myslivečkovou na vývoji a realizaci dalšího typu montovaného domu pod názvem „G 55“ a jeho varianty pro potřeby výstavby v Brně, typ „G 56“. Společně s architektem Arnoštem Kubečkou stál za sérií 11 montovaných panelových domů typu „G 57“, které se od roku 1958 opět používaly celostátně.
Bohumír Kula zemřel ve Zlíně 16. září 1996.
 
 
LH