en

Antonín Procházka


Datum narození 20. 1. 1953 Zlín

Výběr z dalšího díla

 

Antonín Procházka absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1977, obor průmyslových a zemědělských staveb. Ve stejném roce nastupuje do Centroprojektu v Gottwaldově, kde působí až do roku 1986 ve skupině pod vedením architekta Ivana Přikryla (1940−2002). Z této doby pochází například typový projekt řadových domů na Jižních Svazích, na němž spolupracoval s architektem Adolfem Zikmundem (1922−1998). Mezi lety 1986 a 1990 působí jako vedoucí projektant v Okresním stavebním podniku Gottwaldov, od roku 1990 se osamostatňuje a má vlastní praxi. I nadále žije a pracuje ve Zlíně.
 
 
 
Vybrané realizace:
 
Areál rekreace Zboženské rybníky, Zlín (1978), spolupráce: Ing. arch. Adolf Zikmund, Ing. arch. M. Procházková
 
Projekt řadových rodinných domů v ulici Nad Vývozem, Jižní Svahy, Zlín (1984–1986), spolupráce Ing. arch. Adolf Zikmund
 
Prodejní středisko BREN Zlín, novostavba projekt a AD (1991)
 
Rekreační areál Karlov, Imos Zlín, projekt, AD a TDI (1993−1997)
 
Čerpací stanice Juřeník, prověřovací studie sítě cca 28 stanic po ČR (1999−2001)
Penzion Merta Kuřim, půdní vestavba a GO restaurace (2001−2002)
 
Parkhotel Růmy Zlín, adaptace ubytovny na hotel, projekt, TDI a AD (2002)
 
JM engineering Zlín, autoservis Otrokovice, adaptace průmyslové haly (2003–2004)
 
Újezd u Val. Klobouk, projekt a inženýrská činnost ÚŘ nové lokality pro 20 RD (2005)
 
Ford Autospol Uherské Hradiště, projekt + AD – autosalon (1995−1996), autoservis (2005−2007)
 
Obytný soubor Skalička u Tišnova, regulační studie a rozdělovací plán 40 RD (2007)
 
Revitalizace ZŠ Lhota, studie (2009)
 
Výroba potravinářských polotovarů Nivnice, projekt (2009−2010)
 
ZOO Zlín-Lešná, zimoviště tapírů čabrakových projekt + AD (2011−2013)
 
Ford Autospol Uherské Hradiště, zmocněnec pro realitní kancelář při zajištění podkladů, prodeji a předání administrativní budovy (2011–2013)