en

Arnošt Kubečka


Datum narození 22. 2. 1924 Brusné (okres Holešov)
Datum úmrtí 1. 11. 2004 Zlín
Architekt Arnošt Kubečka absolvoval stavební fakultu VUT v Brně a svoji profesní kariéru spojil se Zlínem. Patří ke skupině architektů, kteří se v průběhu 50. a 60. let podíleli na experimentální panelové výstavbě. V roce 1957 pracuje jako architekt-projektant ve Stavoprojektu Gottwaldov a zároveň zastává funkci zástupce vedoucího ateliéru, zajímal se zejména o panelovou technologii. Na umělecko-technických radách byly podle dobových záznamů jeho práce vysoce hodnoceny. Absolvoval například studijní cestu do Švédska (1957).
V druhé polovině 50. let byla podle Kubečkova plánu přebudována čtvrť Padělky (1956−1958), ze stejné doby pochází návrh na zastavění Benešova nábřeží skupinou domů G40. V Rožnově pod Radhoštěm bylo realizováno středisko Energetik (1956−1959), které jako hotel funguje dodnes. Jedním z nejvýznamnějších projektů se stal desetipodlažní deskový dům Družba (1958−1961) a k němu přilehlé kulturní centrum s kinem, společenským sálem a restaurací (1967). Na exponovaném místě v bezprostřední blízkosti věžových a Morýsových domů od Miroslava Drofy vyrostl podle Kubečkova návrhu komplex s jasnými architektonickými kvalitami využívající panelovou technologii. Sám Arnošt Kubečka v tomto domě (na třídě Tomáše Bati 3691, 3692) také několik let bydlel. Dnes celý komplex chátrá, bývalé kino ani sál už nefunguje a objekt je v soukromém vlastnictví.
Podle architektova projektu bylo vystavěno i sídliště v Malenovicích s desetipodlažními domy (1962−1974). K pozdějším realizacím patří samostatná školní budova pro katedru tvarování strojů a nástrojů (1982), která byla detašovaným pracovištěm Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, na třídě Tomáše Bati 4342. Na konci 90. let byla budova přestavěna podle plánů Ivana Bergmanna, v nedávné době necitlivě upravena pro potřeby Univerzity Tomáše Bati.