en

Jiří Kotásek


Datum narození 25. 8. 1943 Zlín
Literatura
  • Zbyněk Hraba, Michael Třeštík, Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech, Praha 1993
Architekt Jiří Kotásek se narodil 25. srpna 1943 ve Zlíně. V Brně vystudoval architekturu a územní plánování na Fakultě stavební Vysokého učení technického. Svou profesní kariéru spojil s organizací Centroprojekt ve Zlíně, kde pracoval mezi lety 1967 až 1990. Tento projekční a inženýrský podnik vznikl na základech po válce zestátněného stavebnictví a soustřeďoval se zejména na návrhy budov pro kožedělný a textilní průmysl, často se jednalo o vícepodlažní monolitické objekty. Ve své činnosti podnik pokračuje dodnes pod názvem Centroprojekt Group a. s.
Jiří Kotásek působil jako vedoucí projektant, později vedoucí střediska rozvoje a ředitel celého ústavu. Podílel se na řadě návrhů a realizací Centroprojektu, v 70. letech například na Výzkumném ústavu bavlnářství (1974) nebo tkalcovně (1977) pro národní podnik Velveta Varnsdorf. Jeho nejvýraznějším počinem z 80. let je budova 50metrového krytého bazénu v Gottwaldově postavená mezi lety 1982–1985. Objekt s výraznou předsazenou střechou a s podnoží z pohledového betonu tvoří ve středu města nový urbanistický prvek spojený se zimními lázněmi od Vladimíra Karfíka z roku 1950 a stadionem mládeže.
Kromě své architektonické praxe se Jiří Kotásek věnoval také publikační činnosti. Architektovy články najdeme v pravidelně vydávaném podnikovém věstníku Centroprojektu, ale také v celostátních odborných časopisech Československý architekt a Architektura ČSSR, je také spoluautorem souborné publikace Centroprojekt 1975 a Centroprojekt 1985. V 90. letech pracoval pro projekční středisko SAKS Zlín, později MSI Zlín.  
 
 

LŠ